Det är du som gruppledare som ansvarar för att informera deltagarna om Lärsätersgårdens brandplan, utrymningsvägar och uppsamlingsplats.
Här kan du läsa på innan du kommer till gården. Brandpärm finns även på gården att läsa på plats.

Brandskyddspärm

Utrymningsplan