1 januari 1964 köpte Västmanlands Baptisters Ungdomsförbund (VBU) Lersäters gamla skola av Munktorps kommun för 22 500 kr. Det blev starten för Lärsätersgården.
I oktober samma år blev Södermanlands Baptisters Ungdomsförbund också delägare i gården.

Under åren har det varit många läger och hajker för barn och ungdomar på Lärsätersgården. Efter några år lämnade Södermanlands Baptisters Ungdomsförbund tillbaka gården då man tyckte att resvägen var för lång när man skulle sköta gården. VBU gick samman med Västmanlands Baptistmission på 1990-talet. Baptisternas Svealandsdistrikt bildades av baptistförsamlingar i Västmanland, Närke och Värmland. Lärsätersgården blev en av tre gårdar i det distriktet.

2011 bildades Equmeniakyrkan och det beslutades att regionerna (de gamla distrikten) i det nya samfundet inte skulle äga gårdar. Lärsätersgården var en av de gårdar som skulle säljas eller avyttras på något sätt. Ingen var intresserad. Om någon församling tog över gården skulle de få den gratis. Kungsörs Baptistförsamling svarade JA och står nu som ägare av gården.

Förutom att församlingen själv använder gården för tex. församlingsläger och Tjernobyllägret, så hyrs gården ut till andra församlingar, men också till privatpersoner som vill fira högtider här, företag som vill komma till en lugn plats där fokus kan läggas på närvaro istället för jäkt och stress.

1964 var skolan full av liv och så även idag 60 år senare. Tillsamman kan vi fylla gården med liv i ytterligare 60 år.