Retreat betyder att dra sig tillbaka, en tillflyktsort dit man kan återkomma till för att koppla av, reflektera och fokusera på sin relation med Gud, men också sin egen balans, både fysiskt och mentalt. Man brukar sig att för att kunna älska andra behöver man först älska sig själv, men för att i längde också kunna ge tid åt andra behöver man ge tid till sig själv. Lärsätersgården, men sin lugna och vackra natur, är en plats där du kanske kan hitta tid för dig själv och för Gud.

Varför?
Ja, varför ordnar vi på Lärsätersgården retreater? Att människor söker sig till enskilda platser för eftertanke och vila är inget nytt. Förutom att miljön är perfekt för retreat, så vilar Lärsätersgårdens värdegrund på Bibeln och i Bibeln berättades det om att till och med Jesu lärjungar tidvis hade så mycket att göra så de inte hade tid att äta. Då sa Jesus till dem: ”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.” Markusevangeliet 6:31

I en annan av böckerna i Bibeln står det ”Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen: …en tid att riva ner, en tid att bygga upp,…en tid att tiga, en tid att tala…” Predikaren 3:1, 3, 7

Det här var två exempel som talar om för oss att växla ner, stanna upp, andas in och andas ut. Allt har sin tid, men det är sällan vi tar oss tiden att vara i tystnad, sällan reflekterar över vårt eget liv och våra egna prioriteringar. Vi vill därför möjliggöra en sådan plats för dig.

Tanken är inte att du ska komma hit och få sådant gjort som du annars inte hinner med. Du ska därför inte ta med dig arbete som ska utföras under retreaten. Här finns varken dagstidningar eller sociala medier. Till och med telefonerna lägger vi undan under retreaten. Här finns en fast telefon med nummer som du kan lämna till anhöriga om något akut skulle inträffa hemma.

Kommande retreater
Datum för kommande retreater hittar du under fliken Aktuellt.