Var med och stöd Lärsätersgården

Lärsätersgårdens vänner vill samla alla er som på olika sätt vill främja och stödja bibehållandet av och verksamheten på Lärsätersgården, att den ska få vara en samlingsplats för Centrumkyrkan i Kungsör samt en mötesplats för de som bor i Lersäter med omnejd och genom extern uthyrning även för andra. Att vara med i Lärsätersgårdens vänner är en möjlighet för dig som vill stödja den verksamhet som bedrivs på Lärsätersgården . 

Lärsätersgårdens vänner

  • stödjer gården ekonomiskt genom en årsavgift på 150 kr/person eller 300 kr/familj.
  • får information om vad som händer på gården, program, arbetsdagar, mm.
  • deltar i utlottning av en övernattning för två personer kommande år. 

Avgiften/gåvan går till i första hand byggandet av ett kapell och i andra hand gårdens drift och skötsel. Det går självklart att ge en större gåva än årsavgiften och det går i så fall till samma ändamål.

Anmälan

Anmälan görs eller vanner@larsater.se 
Ange: namn, adress, telefon och mailadress.
GDPR: Genom att anmäla din som medlem i Lärsätersgårdens vänner godkänner du att vi har dig i ett medlemsregister och andra register som hör gården till, tex. maillista, lista för arbetsdagar etc. Dina kontaktuppgifter kommer inte delas till tredje part.

Insättningen sker till Lärsätersgårdens bankgiro 139 – 7967.
Märk inbetalningen med Lärsätersgårdens vänner och namn på den som önskar bli medlem.