Nedanstående priser förutsätter att rum och lokaler städas av hyresgästen innan avfärd. Städning kan erbjudas.

Lokalhyra
Hyr hela eller delar av gården, allt efter ert behov.
Gården kan hyras från april till oktober.

Ett dygn = Från kl 14.00 – 12.00
Halvdag = Fram till kl. 12.00 eller efter kl 14.00

Priser 2023-2023Prel. hyra ligger kvar max en vecka
Huvudbyggnad (37 bäddar)3 500 kr / dygn
Huvudbyggnad + stuga 1+2 (45 bäddar)4 900 kr / dygn
Halvdag (i samband med dygnshyra)
(53 bäddar)
900 kr
Heldag inne2 400 kr
Heldag ute1 200 kr
Stuga 1 (4 bäddar) 800 kr / dygn
Stuga 2 (4 bäddar) 800 kr / dygn
Stuga 3 (8 bäddar)1 100 kr / dygn
Städning
Huvudbyggnaden1 400 kr / våning
Stuga 1-3 400 kr / st
Utomhus 900 kr
Inställelse 800 kr
Hela gården5 700 kr