Du som hyr är ansvarig för att trivsel-, ordnings- och brandregler följs. Det är också ert ansvar att delge reglerna för era besökare/deltagare.

Brandskydd
Det är du som hyrt gården som ansvarar för att informera dina gäster/deltagare om Lärsätersgårdens brandplan, utrymningsvägar och återsamlingsplats.

Återsamlingsplatsen är vid lägerbålsplatsen bredvid stuga nr 2.
Förvissa dig om var utrymningsvägarna finns och att de inte är blockerade.

Som hyresgäst är det ditt ansvar att läsa igenom Lärsätergårdens Brandskyddspärm och Utrymningsplan som du hittar nedan. Brandskyddspärmen finns även på på gården att läsa på plats.

Eldning
Eldning får endast ske på de två grillplatser som finns anordnade inom området.

Husdjur
Med hänsyn av allergiker får djur inte vistas inomhus på gården.

Instruktionspärm
Läs igenom Lärsätersgårdens instruktionspärm innan du kommer till gården för att vara förberedd, så att du vet hur alla maskiner fungerar.

Miljö- och avfallshantering
Vi handskas varsamt med miljön och naturen på och omkring gården. Var noga med att lägga sopor i avsedda kärl. Sorteringskärl finns i köket och sopsorteringskärlen finns vid infarten till Lärsätersgården. Pantburkar och -flaskor läggs med fördel i kärl avsett för detta. Du behöver inte ta med dessa från gården, då vi gärna pantar och skänker till välgörande ändamål. Information om ändamålet finns på kärlet.

Skador
Hyresgästen är ansvarig för skada, som genom oaktsamhet vållas byggnader, dess inredning, inventarier eller utrustning. Rapportera uppkommen skada direkt till uthyraren eller så snart som möjligt via formuläret som du hittar HÄR. Detta gäller även om du hittar skador någon annan åsamkat.

Sovrum
Till varje säng finns madrass, täcke och kudde. Hyresgästen tar själv med sig lakan, påslakan, örngott och handdukar.

Städning
Alla utrymmen som använts städas av hyresgästen (om inte städning bokats). Städinstruktioner och städutrustning finns under trappan i huvudbyggnaden. Dålig eller ej utförd städning debiteras.